waarom deze stichting

Tijdens het maken van de graphic novel The Great Marc Evers over de autistische wereldkampioen Marc, liepen wij als team tegen een praktisch probleem aan. Als makers kom je vaak moeilijk in gesprek met fondsen en organisaties die zich niet op kunstenaars richten en kom je niet in aanmerking voor fondsen die wel volledig aansluiten bij het project en toch een gezamelijk doel nastreven. Grafische journalistiek kan heel goed door belangenorganisaties ingezet worden, ook wij journalisten en grafisch journalisten werken aan noodzakelijke informatie verstrekking, bewustwording, het weg nemen van vooroordelen en streven (in dit geval) naar meer begrip, inclusiviteit en een betere toekomst voor een bepaalde doelgroep.

Journalistieke beeldverhalen zijn een zeer effectieve manier om actualiteiten, in de breedste zin van het woord, voor een breed en inclusief publiek toegankelijk te maken.

Om de werelden van de makers, de belangenorganisatie, uitgevende partijen én de uiteindelijke lezers, met elkaar te verbinden hebben wij deze stichting opgericht. Met z’n drieën vormen we een gevarieerd team met een brede achtergrond:

Ivo van Woerden die als schrijver en journalist een groot en fijn netwerk heeft in de Nederlandse media, Marloes Dekkers die als colorist als decenia in de stripwereld beweegt en nauw samenwerkt met verschillende tekenaars en uitgevers en Gemma Plum die zowel in de sociaal maatschappelijke tak van de grafisch communicatie als in de grafische journalistiek met een breed scala aan opdrachtgevers en cliënten, vertellers en lezers heb gewerkt. Wij nemen nu het voortouw, omdat wij op dit moment behoefte hebben aan een organisatie die de kloof dicht en alle betrokken partijen dichter bij elkaar brengt.

De longread The Great Marc Evers werd erg goed ontvangen. Er werden 2000 exemplaren verkocht. Het bleek een belangrijk en inspirerend boek voor mensen op het autisme spectrum en hun omgeving.